Geodezja klasyczna

 • Mapy do celów projektowych
 • Tyczenie i inwentaryzacja
 • Podziały nieruchomości
 • Wznowienia znaków granicznych
 • Rozgraniczenia i ustalenia granic

Geodezja inżynieryjna

 • Geodezyjna obsługa inwestycji
 • Pomiary mas ziemnych
 • Pomiary pionowości
 • Pomiary osiadania obiektów

Fotogrametria

 • Ortofotomapy
 • Numeryczne modele terenu
 • Chmury punktów
 • Modele 3D mesh

Świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne od projektu do inwentaryzacji na terenie miasta Poznań oraz powiatów:
– poznańskiego
– nowotomyskiego
– wolsztyńskiego
– grodziskiego
– szamotulskiego
– wrzesińskiego