MODEL 3D Z DRONA

Wykonujemy profesjonalne modele 3D mesh przy użyciu UAV (bezzałogowych statków powietrznych) wyposażonych w odbiorniki GNSS RTK, cechujące się dokładnością pomiaru, sięgającą zaledwie kilku cm. Lot może odbyć się już od wysokości kilkudziesięciu metrów AGL (nad poziomem terenu). do 120 m. Zdjęcia są wykonywane za pomocą kamery cyfrowej wysokiej rozdzielczości. Osnowa fotogrametryczna zakładana do każdego nalotu sprawia, że przygotowany przez nas model posiada georeferencję i można go „wstawić” na podkład mapowy i zwizualizować z naturalnym otoczeniem. Wykonany model 3D z drona może zostać przekazany klientowi za pomocą usług w chmurze, posiadających szereg podstawowych funkcji z zakresu GIS takich jak np. wielowarstwowość, możliwość porównywania, rysowania czy pobierania. Modele 3D wykorzystuje się w m. in.: geodezji, budownictwie, archeologii, architekturze czy urbanistyce.

ortofotomapa z drona