NUMERYCZNY MODEL

TERENU Z DRONA

Wykonujemy profesjonalne numeryczne modele terenu przy użyciu UAV (bezzałogowych statków powietrznych) wyposażonych w odbiorniki GNSS RTK, cechujące się dokładnością pomiaru, sięgającą zaledwie kilku cm. Lot może odbyć się już od wysokości kilkudziesięciu metrów AGL (nad poziomem terenu). do 120 m. Zdjęcia są wykonywane za pomocą kamery cyfrowej wysokiej rozdzielczości. Osnowa fotogrametryczna zakładana do każdego nalotu sprawia, że dokładność położenia punktu sytuacyjnie i wysokościowo na opracowaniu jest porównywalna z dokładnością uzyskiwaną metodą satelitarną. Rozdzielczość terenowa piksela modelu terenu może wynieść nawet 4 cm. Przygotowany model terenu z drona może zostać przekazany klientowi za pomocą usług w chmurze, posiadających szereg podstawowych funkcji z zakresu GIS takich jak np. wielowarstwowość, możliwość porównywania, rysowania czy pobierania. Cyfrowy model terenu to świetne narzędzie dla nowoczesnego geodety, a także firm budowlanych. Model umożliwia dokonywanie pomiarów powierzchni i objętości mas ziemnych oraz przekrojów i profili terenu. Nasz model terenu może zostać wykorzystany jako baza dla modelu terenu wgrywanego systemu sterowania maszyną budowlaną.

ortofotomapa z drona

Numeryczny model terenu (DEM) dzieli się na:

  • Numeryczny model pokrycia terenu – NMT/DSM,
  • Numeryczny model terenu – NMT/DTM.

POMIARY MAS ZIEMNYCH

numeryczny model terenu - widok chmury punktów
numeryczny model terenu - widok chmury punktów 2
numeryczny model terenu - widok na orto
numeryczny model terenu - widok orto 2
numeryczny model terenu - pomiar
numeryczny model terenu - pomiar 2