ORTOFOTOMAPA Z DRONA

Zajmujemy się profesjonalną produkcją ortofotomap przy użyciu UAV (bezzałogowych statków powietrznych) wyposażonych w odbiorniki GNSS RTK, cechujące się dokładnością pomiaru, sięgającą zaledwie kilku cm. Lot może odbyć się już od wysokości kilkudziesięciu metrów AGL (nad poziomem terenu). do 120 m. Zdjęcia są wykonywane za pomocą kamery cyfrowej wysokiej rozdzielczości. Osnowa fotogrametryczna zakładana do każdego nalotu sprawia, że dokładność położenia punktu sytuacyjnie na ortofotomapie jest porównywalna z dokładnością uzyskiwaną metodą satelitarną. Rozdzielczość terenowa piksela naszej ortofotomapy może wynieść nawet 1,5 cm. Wykonana ortofotomapa z drona może zostać przekazana klientowi za pomocą usług w chmurze, posiadających szereg podstawowych funkcji z zakresu GIS takich jak np. wielowarstwowość, możliwość porównywania, rysowania czy pobierania. Ortofotomapa to świetne narzędzie dla nowoczesnego geodety podczas sporządzania map katastralnych, do celów prawnych, map do celów projektowych oraz map z inwentaryzacją. Poza tym ortofotomapa z drona może zostać wykorzystana w budownictwie, architekturze, archeologii, rolnictwie, leśnictwie, gospodarce nieruchomościami oraz planistyce.

ortofotomapa z drona